Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque velit a dolor fermentum, eget viverra risus finibus.

Výstavba MŠ Cehnice

Obec nutě potřebovala vybudovat novu mateřskou školu z tohoto důvodu jsme pro obec zvolili způsob realizace projektu metodou Desing & Build. Pro tento projekt jsme získali dotaci prostřednictvím Ministerstva financí. Náklady na realizaci projektu byly ve výši 23 580 480 Kč, přičemž obdržená dotace byla ve výši 20 000 000 Kč. Projekt je realizován od roku 2019 s předpokladem ukončení v roce 2021.

Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany

Předmětem projektu obce Chrášťany bylo vybavení počítačové učebny a stávající infrastruktury na bezbariérovost mateřské a základní školy. Uznatelné náklady projektu byly ve výši 3 000 000 Kč, dotace byla ve výši 2 850 000 Kč. Projekt byl podpořen ze 4.výzvy MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II. Realizace projektu v roce: 2019 – 2021

Sociální byty Kučeř

Pro obec Kučeř jsme získali dotaci ve výši 95 % z celkových nákladů, které byly ve výši 2 390 530 Kč na projekt jehož cílem bylo vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. Realizací projektu vznikly dva byty, které jsou dlouhodobě pronajímány osobám z cílových skupin. Projekt byl podpořen...

ČOV, Kanalizace a vodovod Mirotice

Předmětný projekt pro město Mirovice byl spolufinancován z více dotačních programů. Přímé realizační náklady na výstavbu kanalizace a ČOV byly ve výši 111 236 029,46 Kč. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí, kde byly uplatněny náklady ve výši 85 731 196,48 Kč, dotace byla ve výši 85 %.  Náklady na realizaci vodovodu byly ve výši 14 430 201,84 Kč, na náklady vodovodu byla získaná dotace z Jihočeského...

Místní komunikace

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, městysy a městy na projektových záměrech na obnovu / rekonstrukci místních komunikací.  Na některých projektech se podílíme již v jejich prvopočátku, při tvorbě projektové dokumentace, inženýringu a následné administraci žádosti o podporu včetně jejího podání. Po vyhodnocení výsledků připravujeme výběrová řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a v souladu se směrnicemi. Podklady po registraci akce a podklady pro...

Kanalizace, ČOV a vodovod Litochovice

Naše společnost pro obec Litochovice na její projektové záměry v podobě kanalizace, ČOV a vodovod získala dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství a také z Jihočeského kraje.  Náklady na výstavbu kanalizace a ČOV byli ve výši 18 415 000 Kč. Z Jihočeského kraje obec 1 841 500 Kč. Z Ministerstva zemědělství 12 891 100 Kč, celkem tedy dotaci ve výši 14 732 600 Kč ( 80 % z celkových nákladů.  Celkové náklady na vybudování vodovodu pro...

Multifunkční hřiště Čimelice

Projekt řešil novostavbu multifunkčního hřiště ve školním sportovním areálu obce Čimelice. Celkové náklady projektu byly ve výši 2 151 539 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 1 382 593 Kč prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu.

Město Kasejovice mělo záměr na obnovu víceúčelového hřiště, které bylo využíváno dětmi ZŠ i MŠ a nemělo již vyhovující parametry. Náklady projektu byly ve výši 846 149,37 Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta ve výši 592 304 Kč. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Ovocný sad u obecního úřadu Litovany

Cílem projektu obce Litovany byla výsadba 49 ks listnatých stromů (jeřáb oskeruše, třešeň, slivoň švestka, jabloň, ořešák). Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 246 500 Kč, celkové náklady projektu byly ve výši 246 500 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Ozelenění polní cesty Kopeč

Cílem projektu obce Úžice byla výsadba 50 ks listnatých stromů jednoho druhu javoru mléče. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR v maximální výši 250 000 Kč, celkové náklady projektu byly ve výši 250 500 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020