Hasiči

Články kategorie Hasiči

Nákup dopravního automobilu v obci Čimelice

Tento projekt byl podpořen Integrovaného regionálního operačního programu – 19. výzvy – Technika pro IZS – SC. 1.3.  Cílem projektu bylo zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v obci Čimelice a to prostřednictvím nákupu dopravního automobilu pro přepravu a evakuaci osob, které zabezpečí kvalitnější připravenost složky HZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí a které povede...

Záhoří – Dopravní automobil

Pro obec Záhoří jsme získali dotaci na pořízení dopravního automobilu pro Jednotku dobrovolných hasičů z programu Ministerstva vnitra a také z Jihočeského kraje. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 187 000 Kč. Z Jihočeského kraje obec obdržela 297 000 Kč, z Ministerstva vnitra obec obdržela 450 000 Kč. Dotace byla ve výši 62,9 % z nákladů projektu. Realizace projektu v roce: 2018 – 2020

Čepřovice – Dopravní automobil

Dotaci na projekt pořízení dopravního automobilu pro sbor dobrovolných hasičů jsme pro obec Čepřovice získali z Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje. Celkové uznatelné náklady byly ve výši 1 068 524 Kč,  Ministerstvo vnitra projekt spolufinancovalo ve výši 450 000 Kč, Jihočeský kraj projekt spolufinancoval ve výši 300 000 Kč. Celkem byl projekt spolufinancován z dotací ve výši 70,2%  z celkových uznatelných nákladů projektu. Realizace...

Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Cílem projektu „Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice“ byly stavební úpravy objektu požární zbrojnice. Projektem byl podpořen z 36. výzvy IROP – STANICE IZS – SC 1.3. Celkové uznatelné náklady akce byly ve výši 20 670 452 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 18 603 406,80 Kč. Po realizaci byla započata 5 letá doba monitoringu projektu. Realizace projektu v roce: 2016 –...