Zeleň

Články kategorie Zeleň

Ovocný sad u obecního úřadu Litovany

Cílem projektu obce Litovany byla výsadba 49 ks listnatých stromů (jeřáb oskeruše, třešeň, slivoň švestka, jabloň, ořešák). Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 246 500 Kč, celkové náklady projektu byly ve výši 246 500 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Ozelenění polní cesty Kopeč

Cílem projektu obce Úžice byla výsadba 50 ks listnatých stromů jednoho druhu javoru mléče. Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR v maximální výši 250 000 Kč, celkové náklady projektu byly ve výši 250 500 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Úprava náměstí v Sepekově – Obnova zeleně

Účelem projektového záměru městyse Sepekov byla obnova nové veřejné zeleně. V rámci projektu došlo k ošetření a výsadbě dřevin, instalaci mobiliáře a založení trávníku v zastavěném území obce. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životního prostředí. Náklady na projekt byly ve výši 539 254 Kč, přičemž získaná dotace byla ve výši 323 552,40 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020, poté je zahájená...

Revitalizace sadu v Oseku u Radomyšle

Pro paní Ředinovu jsme získali dotaci na revitalizaci významného krajinného prvku v k.ú. Osek jenž se nachází na jejích pozemcích. V rámci projektu došlo k ošetření dřevin, výsadbě ovocných dřevin včetně následné péče a odstranění ruderálních a náletových porostů pro opětovné založení trávníku kosením s využitím spontánní obnovy. Celkové náklady projektu byly ve výši 334 075,53 Kč a dotace z Operačního programu Životního prostředí 2014 –...

2. etapa obnovy zeleně historického parku a zahradních ploch v areálu domova pro seniory

Domov pro seniory Světlo, který se nachází v obci Drhovle, se na nás obrátil s požadavkem získání dotace na zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Drhovle. V rámci realizace projektu došlo k  odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče a založení trávníků.  Projekt byl podpořen z  Operačního programu Životního prostředí 2014 -2020. Jeho realizační náklady byly ve výši 432 834,55 Kč, dotace byla...

Revitalizace zeleně ve správním území obce Ktiš

Předmětem projektu byla revitalizace registrovaného významného krajinného prvku v podobě starého ovocného sadu, tak aby došlo ke zvýšení biodiverzity lokálního biocentra v k.ú. Ktiš. V rámci projektu došlo k ošetření perspektivních ovocných dřevin, výsadbě nových ovocných stromů místních odrůd a k výsadbě vhodných původních druhů dřevin pod hrází Ktišského rybníka. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životního prostředí. Náklady na projekt byly...