Autobusové zastávky Doudleby – Straňany

Pro obec Doudleby naše společnost zajistila dotaci na vybudování autobusových zastávek včetně chodníků a veřejného osvětlení prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců prostřednictvím vybudováním autobusových zálivů, přechodu, chodníků a veřejného osvětlení.  Na tomto projektu se společnost podílela ve všech jeho projektových fázích. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 992 749 Kč, z nichž 342 359,78 Kč bylo neuznatelnými náklady. Obec pro svůj záměr dostala dotaci ve výši 1 086 000 Kč.

Realizace projektu v roce: 2016 – 2018