Autobusové zastávky Doudleby – Straňany

Pro obec Doudleby naše společnost zajistila dotaci na vybudování autobusových zastávek včetně chodníků a veřejného osvětlení ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním autobusových zálivů, přechodů, chodníků a veřejného osvětlení.  Na tomto projektu se společnost podílela ve všech jeho projektových fázích. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 992 749 Kč, z nichž 342 359,78 Kč bylo neuznatelnými náklady. Obec pro svůj záměr obdržela dotaci ve výši 1 086 000 Kč.  Realizace projektu 2016 – 2018.

Realizace projektu v roce: 2016 – 2018