Referenční zakázky

KANALIZACE, VODOVODY

Výpis z našich referenčních zakázek

Projekt pro město Mirotice byl spolufinancován z více dotačních programů. Přímé realizační náklady na výstavbu kanalizace a ČOV…
Detail zakázky
Obec Litochovice chtěla realizovat výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu. Z prostředků Ministerstva zemědělství jsme pro obec získali dotaci…
Detail zakázky
Níže uvedené projekty jsou realizovány v letech 2018/ 2019 / 2020, kdy byla podána žádost o podporu, mají…
Detail zakázky
Pro obec Milejovice na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod naše společnost zprostředkovala finanční podporu z Operačního programu…
Detail zakázky
Tento projekt obce Dívčice byl spolufinancován z Ministerstva zemědělství a z Jihočeského kraje. Celkové náklady projektu činily 13 727 000 Kč,…
Detail zakázky