Referenční zakázky

KANALIZACE, VODOVODY

Výpis z našich referenčních zakázek

Předmětný projekt pro město Mirovice byl spolufinancován z více dotačních programů. Přímé realizační náklady na výstavbu kanalizace a…
Detail zakázky
Naše společnost pro obec Litochovice na její projektové záměry v podobě kanalizace, ČOV a vodovod získala dotaci z prostředků…
Detail zakázky
Níže uvedené projekty jsou realizovány v letech 2018/ 2019 / 2020, kdy byla podána žádost o podporu, mají…
Detail zakázky
Pro obec Milejovice na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod naše společnost zprostředkovala finanční podporu z Operačního programu…
Detail zakázky
Tento projekt obce Dívčice byl spolufinancován z Ministerstva zemědělství a z Jihočeského kraje. Celkové náklady projektu činily 13 727 000 Kč,…
Detail zakázky