Dotační

PŘÍLEŽITOSTI

Určeno pro domácnosti v Jihočeském kraji. Dotace na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním.
Zaměřeny na realizaci opatření vedoucí k úsporám energie a zvýšení obnovitelných zdrojů energie ve stávajících rodinných domech.
Zaměřeny na realizaci opatření vedoucí k úsporám energie a zvýšení obnovitelných zdrojů energie ve stávajících bytových domech.