Dotace Veřejné zakázky Inženýring Projekty

Universal Solutions s.r.o.

Pohybujeme se v oblasti fundraisingu, dotační a grantové politiky. Zpracujeme pro Vás dotaci do Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), programů z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Státního fondu Životního prostředí (SFŽP) , Ministerstva zemědělství (MZe), ale také i do programů ze Státního integračního zěmědělského fondu jak pro obce, tak pro zemědělské podnikatele. Pro podnikatele zpracováváme  dotace z Ministerstva obchodu a průmyslu, z programů jako je Operační program pro podnikatele a inovace pro kokurenceschopnost (OP PIK) a na něj navazující Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 -2027). Zabýváme se i programy z oblastí FM/ EHP Norsko, nadačními fondy, granty, sponzoringem a mnoho dalších.

Zajistíme komplexně realizaci projektu od výběru vhodného dotačního programu, po podání žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení až po závěrečné vyúčtování celé akce, včetně následného monitoringu projektů.   

Z našich služeb

DOTACE

Tvorba projektových žádostí k získání dotací v rámci strukturálních fondů Evropské unie pro firmy, neziskové organizace, obce a další právnické i fyzické osoby.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kompletní administrace veřejných zakázek v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně zakázek mimo režim zákona.

INŽENÝRING

Zajišťování územních rozhodnnutí, rozhodnutí o využití území, územních souhlasů a veškerých stavebních povolení, zajištění výkonu technického dozoru investora včetně zajištění kalaudace stavby.

PROJEKTY

Řízení a monitoring projektů spolufinancovaných z veřejných fondů. Zpracování finančních plánů a ekonomických analýz, externí hodnocení projektů a jejich administrace, zajištění komunikace se subjekty.

Z posledních zakázek

Realizovali jsme

Obec potřebovala vybudovat novou mateřskou školu. Z tohoto důvodu obec zvolila…
Zobrazit realizaci
Cílem projektu obce Chrášťany bylo vybavení počítačové učebny a realizace…
Zobrazit realizaci
Pro obec Kučeř jsme získali dotaci ve výši 95 %…
Zobrazit realizaci
Projekt pro město Mirotice byl spolufinancován z více dotačních programů. Přímé…
Zobrazit realizaci

Naše společnost v číslech

0
projektů
0
let zkušeností
0
pracovníků
0
%
nasazení