Chodník podél silnice II/157 k budoucí ZŠ Srubec

Obec Srubec je jednou z nejrychleji rozšiřující se obcí poblíž Českých Budějovic. Naše společnost spolupracovala s obcí na projektu vybudování základní školy, k niž bylo nutné zajistit i přístupovou cestu pro bezpečnost dětí a jejich rodičů, tudíž jsme pro obec získali dotaci prostřednictvím MAS Sdružení Růže a IROP, na vybudování chodníku podél silnice II/157. Zároveň tento chodník navazuje na dopravní obslužnost – autobusovou zastávku. Náklady na vybudování chodníku byly ve výši 740 891,62 Kč, přičemž obec získala dotaci ve výši 703 847,03 Kč (95%). Realizace projektu 2019 -2020.

Realizace projektu v roce: 2019 – 2020