Místní komunikace

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, městysy a městy na projektových záměrech na obnovu / rekonstrukci místních komunikací.  Některé projekty administrujeme již v jejich prvopočátku, při tvorbě projektové dokumentace, inženýringu a žádosti o podporu včetně jejího podání. Dále připravíme podklady pro registraci akce a podklady pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně případné změny žádosti o podporu.

Po vyhodnocení výsledků připravujeme výběrová/zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu se směrnicemi obcí a podmínkami poskytovatele dotace . Administrujeme Žádosti o platbu a také se podílíme na Závěrečném vyúčtování akce včetně povinné publicity dle pravidel poskytovatele dotace. Zjednodušeně řečeno spolupracujeme s Vámi ve všech částech životnosti projektu.

Níže uvádíme pouhou desetinu projektů, na které se naše společnost podílela.  

Realizace níže uvedených projektů: 2018 – 2021