Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Pro město Litvínov naše společnost získala dotaci na modernizaci mostu přes ulici Mezibořská. V rámci projektu byla navržena demolice stávajícího mostu, který nevyhovoval technickým a bezpečnostním parametrům a vybudování nového mostu dle návrhu Ing. arch. Marka Blanka, Ing. Petra Teje, Ph.D a Janka Srnky.  Bylo navrženo i veřejné osvětlení a úprava okolí mostu, které patřilo mezi neuznatelné náklady projektu. Předpokládané náklady na realizaci projektu, byly vyčísleny na 145 922 334,39 Kč, uznatelné náklady byly ve výši 133 551 883,95 Kč. Naše společnost získala pro město Litvínov příslib dotace ve výši 75 % z celkových uznatelných nákladů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Žádost o podporu byla podána v roce 2020 a v současnosti probíhá fyzická realizace projektu.

Žádost o podporu byla podána v roce 2020 a v současnosti probíhá fyzická realizace projektu.

Vizualizace mostu