Čepřovice – Dopravní automobil

Dotaci na projekt pořízení dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů jsme pro obec Čepřovice získali z Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje. Celkové uznatelné náklady byly ve výši 1 068 524 Kč. Poskytnutá dotace z  Ministerstva vnitra 450 000 Kč, Jihočeský kraj poskytl dotaci ve výši 300 000 Kč. Celkem byl projekt spolufinancován z dotací ve výši 70,2%  z celkových nákladů projektu.  

Realizace projektu v roce: 2018 – 2020