Čepřovice – Dopravní automobil

Dotaci na projekt pořízení dopravního automobilu pro sbor dobrovolných hasičů jsme pro obec Čepřovice získali z Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje.

Celkové uznatelné náklady byly ve výši 1 068 524 Kč,  Ministerstvo vnitra projekt spolufinancovalo ve výši 450 000 Kč, Jihočeský kraj projekt spolufinancoval ve výši 300 000 Kč. Celkem byl projekt spolufinancován z dotací ve výši 70,2%  z celkových uznatelných nákladů projektu.

Realizace projektu v roce: 2018 – 2020