Nákup dopravního automobilu v obci Čimelice

Tento projekt byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu – 19. výzvy – Technika pro IZS – SC. 1.3. Cílem projektu bylo zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v obci Čimelice. Cílem nákupu dopravního automobilu pro přepravu a evakuaci osob je rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Zároveň povede ke zmírnění následků a projevů těchto mimořádných událostí. Celkové uznatelné náklady projektu 1 615 8017,60 Kč, získaná dotace ve výši 1 454 226,84 Kč.  Projekt probíhal v letech 2016 -2020, následně započala 5ti letá doba monitoringu projektu.

Realizace projektu v roce: 2016 – 2020