Nákup dopravního automobilu v obci Čimelice

Tento projekt byl podpořen Integrovaného regionálního operačního programu – 19. výzvy – Technika pro IZS – SC. 1.3.  Cílem projektu bylo zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v obci Čimelice a to prostřednictvím nákupu dopravního automobilu pro přepravu a evakuaci osob, které zabezpečí kvalitnější připravenost složky HZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí a které povede ke zmírnění následků a projevů těchto mimořádných událostí.

Celkové uznatelné náklady byly ve výši 1 615 8017,60 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 1 454 226,84 Kč.

Po realizaci projektu byla započatá 5 letá doba monitoringu projektu.

Realizace projektu v roce: 2016 – 2020