Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice

Cílem projektu „Rekonstrukce objektu požární zbrojnice Hrdějovice“ byly stavební úpravy objektu požární zbrojnice. Projekt byl podpořen z 36. výzvy IROP – STANICE IZS – SC 1.3. Celkové uznatelné náklady akce byly ve výši 20 670 452 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 18 603 406,80 Kč.

Po realizaci byla započata 5 letá doba monitoringu projektu.

Realizace projektu v roce: 2016 – 2019