Záhoří – Dopravní automobil

Pro obec Záhoří jsme získali dotaci na pořízení dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů z programu Ministerstva vnitra a Jihočeského kraje. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 187 000 Kč. Z Jihočeského kraje obec obdržela 297 000 Kč, z Ministerstva vnitra obec obdržela 450 000 Kč.   Dotace byla ve výši 62,9 % z nákladů projektu. Realizace projektu probíhala v letech 2018 – 2020.

Image