Heřmaň – Královská školka

Pro Asociaci jihočeských rodin z.s., která provozuje Královské školky, jsme zajistili dotaci na vybudování hřiště k mateřské škole v obci Heřmaň. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit plnohodnotný prostor v přírodním stylu, který by vyhovoval jako místo k environmentální výchově dětí předškolního věku.  Získaná dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 424 051 Kč. Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši 498 883 Kč.

Realizace projektu v roce: 2017 – 2019