MŠ a ZŠ Nemo Říčany – Přírodní zahrada

Pro Baby Club Nemo, z.s. jsme zajistili dotaci, výběrové řízení na zhotovitele, až po závěrečné vyhodnocení akce na vybudování přírodní zahrady. Cílem bylo vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu s naučnými prvky z oblasti environmentální výchovy, kde budou moci děti a žáci trávit čas v rámci výuky, odpoledne, nebo i o víkendu.  Dotace byla poskytnutá z programu Státního fondu životního prostředí ČR. Náklady na realizaci projektu byly ve výši 544 560,50 Kč, získaná dotace 462 876 Kč.

Realizace projektu v roce: 2017 – 2019