Multifunkční hřiště Čimelice

Projekt řešil novostavbu multifunkčního hřiště v areálu Základní školy v obci Čimelice. Celkové náklady projektu byly ve výši 2 151 539 Kč, poskytnutá dotace Ministerstvem pro místní rozvoj 1 382 593 Kč.

Realizace projektu v roce: 2020 – 2021