Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu.

Záměrem města Kasejovice byla obnova víceúčelového hřiště, které bylo využíváno dětmi ZŠ i MŠ a nemělo již vyhovující parametry. Celkové náklady na realizaci projektu 846 149,37 Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 592 304 Kč.

Realizace projektu v roce: 2020 – 2021