Stavba sportovního areálu Dubné

Předmětem projektu obce Dubné bylo vytvoření zázemí fotbalového areálu včetně vybudování sportovního areálu v podobě hřišť. 

Celkové náklady projektu byly ve výši 18 387 212 Kč, přičemž maximální dotace prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 5 000 000 Kč.

Realizace projektu v roce: 2019 – 2020