ČOV, Kanalizace a vodovod Mirotice

Předmětný projekt pro město Mirovice byl spolufinancován z více dotačních programů.

Přímé realizační náklady na výstavbu kanalizace a ČOV byly ve výši 111 236 029,46 Kč. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí, kde byly uplatněny náklady ve výši 85 731 196,48 Kč, dotace byla ve výši 85 %.  Náklady na realizaci vodovodu byly ve výši 14 430 201,84 Kč, na náklady vodovodu byla získaná dotace z Jihočeského kraje.

Projekt byl zahájen v roce 2018 a jeho úplné ukončení je předpokládáno na rok 2023.