Kanalizace a ČOV Milejovice

Pro obec Milejovice na realizaci kanalizace a čistírny odpadních vod naše společnost zprostředkovala finanční podporu z Operačního programu Životního prostředí. 

Předpokládané náklady na realizaci projektu činily 11 504 916 Kč, přičemž uznatelné náklady byly ve výši 8 628 687 Kč z nichž dotace činí 85 %. Neuznatelné náklady na vodovod byly spolufinancovány z Jihočeského kraje.

Naše společnost na tomto projektu spolupracovala s obcí již od jeho prvopočátku až po závěrečné vyúčtování a zpráv o udržitelnosti.  Podání žádosti o podporu bylo v roce 2017 a jeho realizace byla dokončena v roce 2020, poté bylo započato období monitoringu. 

Realizace projektu v roce: 2017 – 2020