Kanalizace, ČOV a vodovod Litochovice

Naše společnost pro obec Litochovice na její projektové záměry v podobě kanalizace, ČOV a vodovod získala dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství a také z Jihočeského kraje. 

Náklady na výstavbu kanalizace a ČOV byli ve výši 18 415 000 Kč. Z Jihočeského kraje obec 1 841 500 Kč. Z Ministerstva zemědělství 12 891 100 Kč, celkem tedy dotaci ve výši 14 732 600 Kč ( 80 % z celkových nákladů.  Celkové náklady na vybudování vodovodu pro zásobování pitnou vodou byly ve výši 15 778 000 Kč, pro obec jsme zprostředkovali dotaci z Ministerstva zemědělství a z Jihočeského kraje, kde obec získala opět 80 % spolufinancování akce.

Naše společnost spolupracovala s obcí Litochovice ve všech částí projektu tj. od přípravy projektu, přes podání žádosti o finanční podporu na Ministerstvo zemědělství a Jihočeský kraj, výběrové řízení na zhotovitele stavby až po závěrečné vyúčtování projektu.

Realizace projektu byla od roku 2017 do roku 2019, poté byl zahájen zkušební provoz a v roce 2021 bylo předloženo Závěrečné vyúčtování akce.