Kanalizace, ČOV a vodovod Litochovice

Obec Litochovice chtěla realizovat výstavbu kanalizace, ČOV a vodovodu. Z prostředků Ministerstva zemědělství jsme pro obec získali dotaci 12 891 100 Kč a dotaci poskytnutou Jihočeským krajem 1 841 500 Kč, což představuje 14 732 600 Kč, tj. 80 % z celkových nákladů. Cena za realizaci kanalizace a ČOV byla vyčíslena na 18 415 000 Kč. Na vybudování vodovodu pro zásobování obce pitnou vodou byla čerpána dotace z Ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje také ve výši 80 % z celkových nákladů. Cena za realizaci stavby vodovodu byla 14 732 600 Kč.

Naše společnost spolupracovala s obcí Litochovice ve všech částí projektu tj. od přípravy projektu, přes podání žádosti o finanční podporu na Ministerstvo zemědělství a Jihočeský kraj, výběrové řízení na zhotovitele stavby až po závěrečné vyúčtování projektu.  

Realizace projektu byla od roku 2017 do roku 2019, poté byl zahájen zkušební provoz a v roce 2021 bylo předloženo Závěrečné vyúčtování akce.