Splašková kanalizace a ČOV Dívčice – Nádraží

Tento projekt obce Dívčice byl spolufinancován z Ministerstva zemědělství a z Jihočeského kraje.

Celkové náklady projektu činily 13 727 000 Kč, dotace z MZe byla ve výši 8 236 000 Kč, z Jihočeského kraje obec obdržela dotaci 1 372 700 Kč. Vlastní zdroje na realizaci akce byly ve výši 4 118 300 Kč.

Realizace projektu v roce: 2017 – 2019