Komunitní centrum Na Zámečku

Pro obecně prospěšnou společnost Josefina z.ú. jsme získali dotaci ve výši 95 % z celkových nákladů, které byly ve výši 19 899 822,20 Kč na projekt jehož cílem bylo vybudování komunitního centra poskytující kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, sociální služby v ambulantní se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Projekt byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Na projektu naše společnost spolupracovala ve všech jeho fází od podání žádosti o finanční podporu přes vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele až po závěrečné vyhodnocení projektu a zprávách o udržitelnosti

Realizace projektu v roce: 2016 – 2019, poté byla započata doba udržitelnosti a monitoringu projektu.

www.josefinalidem.cz