Komunitní centrum Orlík

Pro obec Orlík nad Vltavou jsme získali finanční podporu ve výši 95 % na  komunitní centrum. Celkové náklady projektu na stavební úpravy a pořízení vybavení byly ve výši 1 641 790,56 Kč. V rámci komunitního centra došlo k vytvoření odpovídajícího prostoru a kapacitně dostatečného zázemí po realizaci volnočasových aktivit, kulturních, vzdělávacích akcí a základního sociálního poradenství, které je přístupné všem obyvatelům lokality. Projekt byl finančně podpořen ve spolupráci MAS Brána Písecka a Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt byl realizován v letech 2018 – 2020. Poté byla započata doba udržitelnosti a monitoringu projektu.