Komunitní centrum Orlík

Pro obec Orlík nad Vltavou jsme získali finanční podporu ve výši 95 % na  komunitního centru.

Celkové náklady projektu na stavební úpravy a pořízení vybavení byly ve výši 1 641 790,56 Kč. V rámci komunitního centra došlo k vytvoření odpovídajícího prostoru a kapacitně dostatečného zázemí po realizaci volnočasových aktivit, kulturních, vzdělávacích akcí a základního sociálního poradenství, které je přístupné všem obyvatelům lokality.

Projekt byl finančně podpořen ve spolupráci MAS Bána Písecka a Integrovaného regionálního operačního programu.

Realizace projektu v roce: 2018 – 2020, poté byla započata doba udržitelnosti a monitoringu projektu.