Stavební úpravy a nástavba MŠ Pasohlávky

Projektu byl zaměřen na rekonstrukci stávající mateřské školy včetně jejího rozšíření a vybudování zázemí. Projekt podpořilo Ministerstvo financí. Náklady na realizaci projektu byly ve výši 12 642 251,67 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 11 377 000 Kč.  

Projekt byl realizován v roce 2019 – 2020.