Výstavba MŠ Cehnice

Obec potřebovala vybudovat novou mateřskou školu. Z tohoto důvodu obec zvolila způsob realizace projektu metodou Design & Build. Pro tento projekt jsme získali dotaci prostřednictvím Ministerstva financí. Náklady na realizaci projektu byly ve výši 23 580 480 Kč, přičemž obdržená dotace byla ve výši 20 000 000 Kč.

Projekt je realizován od roku 2019 s předpokladem ukončení v roce 2021.