Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany

Předmětem projektu obce Chrášťany bylo vybavení počítačové učebny a stávající infrastruktury na bezbariérovost mateřské a základní školy.

Uznatelné náklady projektu byly ve výši 3 000 000 Kč, dotace byla ve výši 2 850 000 Kč. Projekt byl podpořen ze 4.výzvy MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II.

Realizace projektu v roce: 2019 – 2021