Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany

Cílem projektu obce Chrášťany bylo vybavení počítačové učebny a realizace bezbariérové mateřské a základní školy. Uznatelné náklady projektu byly ve výši 3 000 000 Kč, dotace byla ve výši 2 850 000 Kč. Projekt byl podpořen ze 4.výzvy MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II. Projekt byl realizován v roce 2019 – 2021.