ZŠ a MŠ Srubec

Tento projekt spočívající ve vybudování nové Základní a mateřské školy v obci Srubec na Českobudějovicku, je rozdělen do více etap, na které získáváme pro obec spolufinancování z různých zdrojů. První etapa – Novostavba MŠ a ZŠ Srubec byla podpořena z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, náklady na tuto etapu byly ve výši 83 4111 439,96 Kč, dotace z MŠMT byla ve výši 30 000 000 Kč. Další etapa byla podpořena  Ministerstvem financí, odkud obec obdržela dotaci ve výši 20 000 000 Kč. Projekt ještě zcela není ukončen a naše společnost se snaží získat pro dokončení dalších etap finanční prostředky.

Projekt byl realizován v roce 2019 – 2020.