Sociální byty Kučeř

Pro obec Kučeř jsme získali dotaci ve výši 95 % z celkových nákladů, které byly ve výši 2 390 530 Kč na projekt jehož cílem bylo vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR.

Realizací projektu vznikly dva byty, které jsou dlouhodobě pronajímány osobám z cílových skupin.

Projekt byl podpořen ve spolupráci MAS Střední Povltaví a Integrovaného regionálního operačního programu.

Realizace projektu v roce: 2019 – 2021