I. etapa regenerace parku v Poříčí

Obec Boršov nad Vlatvou se rozhodla pro úpravu parku včetně obnovy tůní. Na tento projekt byly podávány dvě žádosti do Operačního programu Životního prostředí 2014 -2020.

První žádost se zaměřovala na obnovu tůně umístěné v zámeckém parku, snížení trofie lokality a zvýšení biodiverzity místa. Na tento projekt byly  realizační náklady ve výši 988 217 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 592 930,20 Kč. Druhá žádost byla podávána na regeneraci zeleně v parku Bořšov – Poříčí. V rámci projektu došlo k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, založení trávníků a instalaci ptačích budek.

Náklady na projekt byly ve výši 2 490 571 Kč, obec obdržela dotaci ve výši 1 494 342,60 Kč.

Realizace projektu v roce: 2018 – 2019, poté byla zahájena 3 letá následná péče. Po jejím ukončení bude zahájen monitoring projektu.