Projekt tvorby tůní v PP Smyslov 3 etapa

Se společností REVITA CZ o.p.s. spolupracujeme dlouhodobě na projektech se zaměřením na obnovu přírody. Projekt tvorba tůní v PP Smyslov 3 etapa byl zaměřen na terénní úpravy v PP Smyslov, jenž měl za cíl revitalizaci lokality, podpoření biotopů a nadregionálního biocentra NBC 36 Velká Kuš.

Uznatelné náklady byly ve výši 791 098 Kč, tyto náklady byly prostřednictvím OPŽP spolufinancovány ze 100%.

Realizace projektu v roce: 2017 – 2019