Rekonstrukce vodní nádrže Mišovice

Obec Mišovice chtěla opravit návesní rybník nacházející se v intravilánu obce. Pro jejich záměr jsme získali z Ministerstva zemědělství dotaci ve výši 1 209 000 Kč. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 511 602 Kč.

Realizace projektu v roce: 2019 – 2020