Retenční nádrž Třtí na Cehnickém potoce

S obcí Cehnice jsme spolupracovali na projektu „Retenční nádrž Třtí na Cehnickém potoce“, jehož náklady na realizaci činili 15 951 362 Kč a byl spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, kde obec obdržela dotaci ve výši 13 558 657 Kč. 

Předmětem projektu byla ochrana obyvatelstva v zátopové oblasti Cehnického potoka, zajištěním protipovodňových opatření spočívajících v odtěžení sedimentu z rybníka Třtí včetně vybudování výpustního zařízení, dále vytvoření v nátokové části rybníku revitalizačních opatření – revitalizace toku, tůňky a také mokřadu.

Realizace projektu v roce: 2018 – 2020. Následně bylo započato období monitoringu projektu.