Vodní nádrž – rybník Orlík

Projekt vodní nádrž – rybník Orlík je projekt soukromého investora, jenž na svých pozemcích chtěl zvýšit biodiverzitu, vybudováním vodní nádrže na zamokřeném pozemku. Na tento projektový záměr jsme získali dotaci z Operačního programu Životního prostředí.

Náklady na vybudování rybníku byly ve výši 656 259,47 Kč, přičemž získaná dotace byla ve výši 393 755,68 Kč.

Realizace projektu v roce: 2018 – 2019, poté nastalo období monitoringu.