2. etapa obnovy zeleně historického parku a zahradních ploch v areálu domova pro seniory

Domov pro seniory Světlo, který se nachází v obci Drhovle, se na nás obrátil s požadavkem získání dotace na zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Drhovle. V rámci realizace projektu došlo k  odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče a založení trávníků. 

Projekt byl podpořen z  Operačního programu Životního prostředí 2014 -2020. Jeho realizační náklady byly ve výši 432 834,55 Kč, dotace byla poskytnuta do výše 259 700,73 Kč.

Realizace projektu v roce: 2017 – 2020