Ozelenění polní cesty Kopeč

Cílem projektu obce Úžice byla výsadba 50 ks listnatých stromů jednoho druhu javoru mléče.

Dotace byla poskytnuta ze Státního fondu životního prostředí ČR v maximální výši 250 000 Kč, celkové náklady projektu byly ve výši 250 500 Kč.

Realizace projektu v roce: 2019 – 2020