Revitalizace sadu v Oseku u Radomyšle

Pro paní Ředinovu jsme získali dotaci na revitalizaci významného krajinného prvku v k.ú. Osek jenž se nachází na jejích pozemcích. V rámci projektu došlo k ošetření dřevin, výsadbě ovocných dřevin včetně následné péče a odstranění ruderálních a náletových porostů pro opětovné založení trávníku kosením s využitím spontánní obnovy.

Celkové náklady projektu byly ve výši 334 075,53 Kč a dotace z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 byla ve výši 267 260,42 Kč.

Realizace projektu v roce: 2018 – 2020