Revitalizace zeleně ve správním území obce Ktiš

Předmětem projektu byla revitalizace registrovaného významného krajinného prvku v podobě starého ovocného sadu, tak aby došlo ke zvýšení biodiverzity lokálního biocentra v k.ú. Ktiš. V rámci projektu došlo k ošetření perspektivních ovocných dřevin a dosadbě nových ovocných stroml místních odrůd v sadu a k výsadbě stanoviště vhodných původních druhů dřevin pod hrází Ktišského rybníka. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životního prostředí.

Náklady na projekt byly ve vši 375 366 Kč, dotace byla poskytnuta do výše 300 292,80 Kč.

Realizace projektu v roce: 2018 – 2020