Úprava náměstí v Sepekově – Obnova zeleně

Účelem projektového záměru městyse Sepekov byla obnova nové veřejné zeleně. V rámci projektu došlo k ošetření a výsadbě dřevin, instalaci mobiliáře a založení trávníku v zastavěném území obce. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životního prostředí.

Náklady na projekt byly ve výši 539 254 Kč, přičemž získaná dotace byla ve výši 323 552,40 Kč.

Realizace projektu v roce: 2019 – 2020, poté je zahájená 3 letá péče. Po ukončení 3 leté péče bude zahájen monitoring projektu v období 5 ti let.