Sociální bydlení

Články kategorie Sociální bydlení

Sociální byty Kučeř

Pro obec Kučeř jsme získali dotaci ve výši 95 % z celkových nákladů, které byly ve výši 2 390 530 Kč na projekt jehož cílem bylo vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do nájemního bydlení v ČR. Realizací projektu vznikly dva byty, které jsou dlouhodobě pronajímány osobám z cílových skupin. Projekt byl podpořen...