Komunitní centra

Články kategorie Komunitní centra

Komunitní centrum Orlík

Pro obec Orlík nad Vltavou jsme získali finanční podporu ve výši 95 % na  komunitní centrum. Celkové náklady projektu na stavební úpravy a pořízení vybavení byly ve výši 1 641 790,56 Kč. V rámci komunitního centra došlo k vytvoření odpovídajícího prostoru a kapacitně dostatečného zázemí po realizaci volnočasových aktivit, kulturních, vzdělávacích akcí a základního sociálního poradenství, které je přístupné všem obyvatelům lokality. Projekt...

Komunitní centrum Na Zámečku

Pro společnost Josefina z.ú. jsme získali dotaci ve výši 95 % z celkových nákladů, které byly ve výši 19 899 822,20 Kč na projekt jehož cílem bylo vybudování komunitního centra poskytující kombinaci komunitních a veřejných služeb. Jako je základní sociální poradenství, ambulantní sociální služby se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Projekt byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Na projektu...