Dopravní infrastruktura

Články kategorie Dopravní infrastruktura

Místní komunikace

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, městysy a městy na projektových záměrech na obnovu / rekonstrukci místních komunikací.  Některé projekty administrujeme již v jejich prvopočátku, při tvorbě projektové dokumentace, inženýringu a žádosti o podporu včetně jejího podání. Dále připravíme podklady pro registraci akce a podklady pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně případné změny žádosti o podporu. Po vyhodnocení výsledků připravujeme výběrová/zadávací řízení v souladu se zákonem č. 134/2016...

Chodník podél silnice II/157 k budoucí ZŠ Srubec

Obec Srubec je jednou z nejrychleji rozšiřující se obcí poblíž Českých Budějovic. Naše společnost spolupracovala s obcí na projektu vybudování základní školy, k niž bylo nutné zajistit i přístupovou cestu pro bezpečnost dětí a jejich rodičů, tudíž jsme pro obec získali dotaci prostřednictvím MAS Sdružení Růže a IROP, na vybudování chodníku podél silnice II/157. Zároveň tento chodník navazuje na dopravní obslužnost – autobusovou zastávku....

Chodník v Nerudově ulici, Vlachovo Březí

Město Vlachovo Březí mělo projektový záměr pro zvýšení bezpečnosti chodců ve městě na frekventované silnici III/14415, která je spojnicí mezi městem Vlachovo Březí a obcí Čkyně. Je využívána těžkou nákladní dopravou, proto se město rozhodlo vybudovat chodníky v délce přes 707 m. Skutečná celková cena realizace projektu byla 7 195 243,00 Kč. Z toho uznatelné náklady projektu 4 864 628,12 Kč z nichž město získalo...

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Pro město Litvínov naše společnost získala dotaci na modernizaci mostu přes ulici Mezibořská. V rámci projektu byla navržena demolice stávajícího mostu, který nevyhovoval technickým a bezpečnostním parametrům a vybudování nového mostu dle návrhu Ing. arch. Marka Blanka, Ing. Petra Teje, Ph.D a Janka Srnky.  Bylo navrženo i veřejné osvětlení a úprava okolí mostu, které patřilo mezi neuznatelné náklady projektu. Předpokládané náklady na realizaci...

Autobusové zastávky Doudleby – Straňany

Pro obec Doudleby naše společnost zajistila dotaci na vybudování autobusových zastávek včetně chodníků a veřejného osvětlení ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním autobusových zálivů, přechodů, chodníků a veřejného osvětlení.  Na tomto projektu se společnost podílela ve všech jeho projektových fázích. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 992 749 Kč, z nichž 342 359,78 Kč bylo...