Dopravní infrastruktura

Články kategorie Dopravní infrastruktura

Místní komunikace

Dlouhodobě spolupracujeme s obcemi, městysy a městy na projektových záměrech na obnovu / rekonstrukci místních komunikací.  Na některých projektech se podílíme již v jejich prvopočátku, při tvorbě projektové dokumentace, inženýringu a následné administraci žádosti o podporu včetně jejího podání. Po vyhodnocení výsledků připravujeme výběrová řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a v souladu se směrnicemi. Podklady po registraci akce a podklady pro...

Chodník podél silnice II/157 k budoucí ZŠ Srubec

Obec Srubec je jednou z nejrychleji rozšiřující se obcí poblíž Českých Budějovic. Naše společnost spolupracovala s obcí na projektu vybudování základní školy, k niž bylo nutné zajistit i přístupovou cestu pro bezpečnost dětí a jejich rodičů, tudíž jsme pro obec získali dotaci prostřednictvím MAS Sdružení Růže a IROP, na vybudování chodníku podél silnice II/157. Zároveň tento chodník navazoval i na dopravní obslužnost – autobusovou...

Chodník v Nerudova, Vlachovo Březí

Město Vlachovo Březí mělo projektový záměr pro zvýšení bezpečnosti chodců ve městě na frekventované silnici III/14415, která je spojnicí mezi městem Vlachovo Březí a obcí Čkyně a je po ní vedena i těžká nákladní doprava spojující silnici I/4 se silnicí II/144, proto se město rozhodlo vybudovat zde chodníky v délce přes 707 m. Předpokládané náklady byly ve výši 6 033 142,00 Kč, přičemž...

Most přes ulici Mezibořská v Litvínově

Pro město Litvínov naše společnost získala dotaci na modernizaci mostu přes ulici Mezibořská. V rámci projektu bylo navržena demolice stávajícího mostu, který nevyhovoval technickým a bezpečnostním podmínkám a vybudování nového mostu dle návrhu Ing. arch. Mareka Blanka, Ing. Petra Tejla, Ph.D a Janka Srnky.  V rámci projektu bylo navrženo veřejné osvětlení a úprava okolí mostu, které patřilo mezi neuznatelné náklady projektu. Předpokládané...

Autobusové zastávky Doudleby – Straňany

Pro obec Doudleby naše společnost zajistila dotaci na vybudování autobusových zastávek včetně chodníků a veřejného osvětlení prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti chodců prostřednictvím vybudováním autobusových zálivů, přechodu, chodníků a veřejného osvětlení.  Na tomto projektu se společnost podílela ve všech jeho projektových fázích. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 992 749 Kč, z nichž 342 359,78 Kč...