Školy

Články kategorie Školy

Výstavba MŠ Cehnice

Obec potřebovala vybudovat novou mateřskou školu. Z tohoto důvodu obec zvolila způsob realizace projektu metodou Design & Build. Pro tento projekt jsme získali dotaci prostřednictvím Ministerstva financí. Náklady na realizaci projektu byly ve výši 23 580 480 Kč, přičemž obdržená dotace byla ve výši 20 000 000 Kč. Projekt je realizován od roku 2019 s předpokladem ukončení v roce 2021.

Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany

Cílem projektu obce Chrášťany bylo vybavení počítačové učebny a realizace bezbariérové mateřské a základní školy. Uznatelné náklady projektu byly ve výši 3 000 000 Kč, dotace byla ve výši 2 850 000 Kč. Projekt byl podpořen ze 4.výzvy MAS Vltava -IROP- Modernizace objektů a vybavenosti ve vzdělávání II. Projekt byl realizován v roce 2019 – 2021.

Rekonstrukce ZŠ Šumavské Hoštice

Obec Šumavské Hoštice potřebovala výměnu konstrukce střechy na základní škole, která byla zasáhnuta nadměrnou vlhkostí. Předmětem projektu byly stavební úpravy střechy a související nutné stavební práce. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 403 857,05 Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 982 699 Kč.   Projekt byl realizován v letech 2019 – 2020.

Stavební úpravy a nástavba MŠ Pasohlávky

Projektu byl zaměřen na rekonstrukci stávající mateřské školy včetně jejího rozšíření a vybudování zázemí. Projekt podpořilo Ministerstvo financí. Náklady na realizaci projektu byly ve výši 12 642 251,67 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 11 377 000 Kč.   Projekt byl realizován v roce 2019 – 2020.

Výměna sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ Husinec

V základní škole v Husinci měli v tělocvičně více jak padesát let starou podlahu, která nevyhovovala technickým a hygienickým normám. Pro město Husinec jsme získali dotaci prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj z celkové částky 980 634 Kč získalo město 619 586 Kč.   Projekt byl realizován v letech 2019 – 2020. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

ZŠ a MŠ Srubec

Tento projekt spočívající ve vybudování nové Základní a mateřské školy v obci Srubec na Českobudějovicku, je rozdělen do více etap, na které získáváme pro obec spolufinancování z různých zdrojů. První etapa – Novostavba MŠ a ZŠ Srubec byla podpořena z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, náklady na tuto etapu byly ve výši 83 4111 439,96 Kč, dotace z MŠMT byla ve výši 30 000 000 Kč. Další etapa...