Hřiště

Články kategorie Hřiště

Multifunkční hřiště Čimelice

Projekt řešil novostavbu multifunkčního hřiště ve školním sportovním areálu obce Čimelice. Celkové náklady projektu byly ve výši 2 151 539 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 1 382 593 Kč prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu.

Město Kasejovice mělo záměr na obnovu víceúčelového hřiště, které bylo využíváno dětmi ZŠ i MŠ a nemělo již vyhovující parametry. Náklady projektu byly ve výši 846 149,37 Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla poskytnuta ve výši 592 304 Kč. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Víceúčelové hřiště Jivina

Obec Jivina měla projektový záměr v podobě vybudování víceúčelového hřiště pro aktivní setkávání obyvatel obce a jejich návštěvníků.  Projektové náklady byly ve výši 2 039 802 Kč, pro obec jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 154 139 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Stavba sportovního areálu Dubné

Předmětem projektu obce Dubné bylo vytvoření zázemí fotbalového areálu včetně vybudování sportovního areálu v podobě hřišť.  Celkové náklady projektu byly ve výši 18 387 212 Kč, přičemž maximální dotace prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 5 000 000 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

MŠ a ZŠ Nemo Říčany – Přírodní zahrada

Pro Baby Club Nemo, z.s. jsme zajistili dotaci včetně výběrového řízení až po závěrečné vyhodnocení akce na projektový záměr na vybudování přírodní zahrady v níž byly herní a edukativní prvky z přírodních materiálů. Dotace byla poskytnutá z národních dotací z programu Státního fondu životního prostředí ČR, náklady na realizaci projektu byly ve výši 544 560,50 Kč a dotace byla poskytnuta do výše 462 876 Kč. Realizace projektu v roce:...

Mateřská škola Podlesí – Přírodní zahrada

Mateřská škola Podlesí v Příbrami chtěla pro své děti vybudovat hřiště v přírodním stylu, zároveň v rámci projektu docházelo k edukativním akcím, aby již od mala děti byly vedené k enviromentální výuce. Na tento projekt jsme zajistili dotaci prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, náklady na realizaci projektu byly ve výši 630 023 Kč a dotace byla poskytnuta v maximální výši 500 000...

Heřmaň – Královská školka

Pro Asociaci jihočeských rodin z.s. , která provozuje Královské školky jsme zajistili dotaci na vybudování hřiště k příslušné mateřské školce nacházející se v obci Heřmaň, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, náklady na realizaci projektu byly ve výši 498 883 Kč a dotace byla poskytnuta ve výši 424 051Kč. Realizace projektu v roce: 2017 – 2019