Hřiště

Články kategorie Hřiště

Multifunkční hřiště Čimelice

Projekt řešil novostavbu multifunkčního hřiště v areálu Základní školy v obci Čimelice. Celkové náklady projektu byly ve výši 2 151 539 Kč, poskytnutá dotace Ministerstvem pro místní rozvoj 1 382 593 Kč. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Obnova povrchu víceúčelového hřiště ve školním areálu.

Záměrem města Kasejovice byla obnova víceúčelového hřiště, které bylo využíváno dětmi ZŠ i MŠ a nemělo již vyhovující parametry. Celkové náklady na realizaci projektu 846 149,37 Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 592 304 Kč. Realizace projektu v roce: 2020 – 2021

Víceúčelové hřiště Jivina

Obec Jivina měla projektový záměr v podobě vybudování víceúčelového hřiště pro aktivní setkávání obyvatel obce a jejich návštěvníků.  Projektové náklady byly ve výši 2 039 802 Kč. Pro obec jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 154 139 Kč.   Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Stavba sportovního areálu Dubné

Předmětem projektu obce Dubné bylo vytvoření zázemí fotbalového areálu včetně hřišť.  Celkové náklady projektu byly ve výši 18 387 212 Kč, přičemž maximální dotace poskytnutá Ministerstva pro místní rozvoj byla ve výši 5 000 000 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

MŠ a ZŠ Nemo Říčany – Přírodní zahrada

Pro Baby Club Nemo, z.s. jsme zajistili dotaci, výběrové řízení na zhotovitele, až po závěrečné vyhodnocení akce na vybudování přírodní zahrady. Cílem bylo vybudování dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu s naučnými prvky z oblasti environmentální výchovy, kde budou moci děti a žáci trávit čas v rámci výuky, odpoledne, nebo i o víkendu.  Dotace byla poskytnutá z programu Státního fondu životního prostředí ČR. Náklady na realizaci...

Mateřská škola Podlesí – Přírodní zahrada

Mateřská škola Podlesí v Příbrami chtěla pro své děti vybudovat hřiště v přírodním stylu. Cílem úpravy zahrady bylo vyhovět všem nárokům a potřebám environmentálního vnímání dětí, rozšířit prostor a využít zahradu tak, aby splňovala i kapacitní možnost pro širší veřejnost. Na tento projekt jsme zajistili dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové náklady na realizaci projektu 630 023 Kč, z toho poskytnutá...

Heřmaň – Královská školka

Pro Asociaci jihočeských rodin z.s., která provozuje Královské školky, jsme zajistili dotaci na vybudování hřiště k mateřské škole v obci Heřmaň. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit plnohodnotný prostor v přírodním stylu, který by vyhovoval jako místo k environmentální výchově dětí předškolního věku.  Získaná dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR 424 051 Kč. Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši...