Vodní nádrže

Články kategorie Vodní nádrže

Oprava vodní nádrže „Ospalý rybník“ Krajníčko

Obec potřebovala opravit rybník nacházející se v extravilánu obce. Pro jejich záměr jsme získali z Ministerstva zemědělství dotaci ve výši 1 878 000 Kč. Celkové náklady projektu byly ve výši 2 395 059 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Rekonstrukce vodní nádrže Mišovice

Obec Mišovice chtěla opravit návesní rybník nacházející se v intravilánu obce. Pro jejich záměr jsme získali z Ministerstva zemědělství dotaci ve výši 1 209 000 Kč. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 511 602 Kč. Realizace projektu v roce: 2019 – 2020

Retenční nádrž Třtí na Cehnickém potoce

S obcí Cehnice jsme spolupracovali na projektu „Retenční nádrž Třtí na Cehnickém potoce“, jehož náklady na realizaci činili 15 951 362 Kč a byl spolufinancován z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, kde obec obdržela dotaci ve výši 13 558 657 Kč.  Předmětem projektu byla ochrana obyvatelstva v zátopové oblasti Cehnického potoka, zajištěním protipovodňových opatření spočívajících v odtěžení sedimentu z rybníka Třtí včetně vybudování výpustního zařízení, dále...

Rekonstrukce a odbahnění Záhořského rybníka v k.ú. Horní Záhoří u Písku

Společnost Prácheňské rybářství s.r.o. si pronajímá rybníky pro svou podnikatelskou činnost spočívající v chovu ryb. Na jejich projektový záměr – odbahnění rybníka, jsme pro společnost získali dotaci z programu Rybářství z Ministerstva zemědělství. Celkové náklady projektu byly ve výši 5 288 908 Kč, dotace byla ve výši 4 018 000 Kč. Realizace projektu v roce: 2017 – 2019

Vodní nádrž – rybník Orlík

Projekt vodní nádrž – rybník Orlík je projekt soukromého investora, jenž na svých pozemcích chtěl zvýšit biodiverzitu, vybudováním vodní nádrže na zamokřeném pozemku. Na tento projektový záměr jsme získali dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Náklady na vybudování rybníku byly ve výši 656 259,47 Kč, přičemž získaná dotace byla ve výši 393 755,68 Kč. Realizace projektu v roce: 2018 – 2019, poté nastalo...

Projekt tvorby tůní v PP Smyslov 3 etapa

Se společností REVITA CZ o.p.s. spolupracujeme dlouhodobě na projektech se zaměřením na obnovu přírody. Projekt tvorba tůní v PP Smyslov 3 etapa byl zaměřen na terénní úpravy v PP Smyslov, jenž měl za cíl revitalizaci lokality, podpoření biotopů a nadregionálního biocentra NBC 36 Velká Kuš. Uznatelné náklady byly ve výši 791 098 Kč, tyto náklady byly prostřednictvím OPŽP spolufinancovány ze 100%. Realizace projektu v roce:...

I. etapa regenerace parku v Poříčí

Obec Boršov nad Vlatvou se rozhodla pro úpravu parku včetně obnovy tůní. Na tento projekt byly podávány dvě žádosti do Operačního programu Životního prostředí 2014 -2020. První žádost se zaměřovala na obnovu tůně umístěné v zámeckém parku, snížení trofie lokality a zvýšení biodiverzity místa. Na tento projekt byly  realizační náklady ve výši 988 217 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 592 930,20 Kč....